Základní školy

Pro základní školy je program projektu Život má mnoho podob koncipován jako beseda s interaktivními prvky. Cílem je poukázat na to, že ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB a následně tím ukázat, že i když člověk s pohybovým postižením musí překonávat určité překážky a nástrahy každodenního života, neznamená to, že nějakou věc nedokáže. Potřebuje jen upravit podmínky či pomoc druhé osoby.

Besedu modifikujeme dle věku dětí (u větších se zaměřujeme na diskuzi). Beseda většinou trvá 2×45 minut. Realizaci projektu Život má mnoho podob, nabízíme každé škole na míru. Rádi přijedeme i do vaší školy.

Kontaktujte nás:


Fotogalerie


Zpětná vazba

ZŠ Komenského Odry

Děti Adamovi kladly velmi zajímavé otázky, některé, jak to už u dětí bývá, pěkně ,,na tělo“. Ptaly se na léčbu, omezení pohybu, na cenu vozíku, na cenu speciálně upraveného auta, jak zvládá běžné hygienické úkony, co má rád , kolik je mu let, vyzkoušely si také jízdu na vozíku. Na vše Adam dětem bez váhání odpověděl.

Celé hodnocení
Pondělí 21.6. bylo pro naše čtvrťáky netradiční tím, že do našich tříd zavítal Adam Kratochvíl, spoluzakladatel spolku Ekvilibro z.s., což je organizace pomáhajíc lidem, kteří bojují s inkluzí a zároveň šíří osvětu o tělesném i jiném postižení. Cílem tohoto spolku je předávání zkušeností s inkluzí přímo od lidí, kteří ji zažili a mají s ní osobní zkušenost. Adam žije s onemocněním, které se nazývá spinální svalová atrofie.

Od mateřské školy je integrován mezi zdravé děti. Sám podotýká, že měl velké štěstí na lidi kolem sebe. Rodinné zázemí a společnost především.

Dětem představil i svého osobního asistenta, který je součástí jeho života.

Děti Adamovi kladly velmi zajímavé otázky, některé, jak to už u dětí bývá, pěkně ,,na tělo“. Ptaly se na léčbu, omezení pohybu, na cenu vozíku, na cenu speciálně upraveného auta, jak zvládá běžné hygienické úkony, co má rád , kolik je mu let, vyzkoušely si také jízdu na vozíku. Na vše Adam dětem bez váhání odpověděl.

Adamovým mottem je ,,Nejsi v tom sám“, protože je přesvědčen, že společně se řeší problémy snáze. My Adamovi děkujeme za velmi poutavou přednášku. Že tomu tak je , hovoří závěrečné hodnocení dětí, kdy každý žák, bez výjimky, měl ,,palec nahoru“.

Tř. uč. 4. A, Kateřina Lebánková


ZŠ Kravaře-Kouty

Na začátku byly na naší straně rozpaky a obavy, které se velmi brzy odbouraly právě přístupem pana Adama. On sám byl příjemným moderátorem celé přednášky a velmi přirozeně odpovídal na veškeré otázky dětí. Nevyhýbal se ani citlivým a osobním dotazům, což velmi obdivuji.

Celé hodnocení
Čas strávený s panem Adamem byl velkým přínosem nejen pro děti, ale i pro samotné pedagogy. Na začátku byly na naší straně rozpaky a obavy, které se velmi brzy odbouraly právě přístupem pana Adama. On sám byl příjemným moderátorem celé přednášky a velmi přirozeně odpovídal na veškeré otázky dětí. Nevyhýbal se ani citlivým a osobním dotazům, což velmi obdivuji. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, seznámit se s elektrickým vozíkem a zjistit k čemu jaká část slouží.

Proběhla rovněž prohlídka speciálně upraveného auta, které pan Adam používá a také rozhovor s jeho sestrou a osobní asistentkou, které mu v životě pomáhají.

Všichni jsme se přesvědčili o tom, že fyzický vzhled nemá nic společného s intelektem. Často dáme na první dojem, vzhled a rovnou člověka odsoudíme. Myslím, že bylo pro všechny překvapením a ponaučením, co všechno se dá na vozíku zvládnout a dokázat.

Děkujeme panu Adamovi za velmi autentický vhled do světa lidí s handicapem a přejeme mu ať se mu daří i nadále v tom, co ho baví a naplňuje. Má to smysl.

Hanka Šlejmarová