Dokázali jsme


Za školní rok 2020/2021 jsme navštívili 13 institucí a na nich realizovali 21 besed Život má mnoho podob.


V červnu 2021 jsme začali realizovat besedy Život má mnoho podob i na základních školách. Navštívili jsme tři základní školy na Odersku.


Na jaře 2021 jsme začali vytvářet projekt Mapujeme bariéry s cílem zmapování bariér v obcích a městech, která nás osloví.


Za školní rok 2019/2020 jsme navštívili 10 školek a na nich realizovali 25 přednášek.


V červnu 2019 jsme začali vytvářet projekt Život má mnoho podob, který jsme v říjnu téhož roku začali realizovat pod MAS Hlučínsko na mateřských školách.


Dne 14. září 2018 Ekvilibro pořádalo konferenci na téma Inkluze dnes a denně aneb dobré i špatné příklady z praxe.


Dne 15. června 2018 byl náš spolek zapsán do spolkového rejstříku.

Tím začala naše cesta…