Dokázali jsme

V říjnu 2023 jsme uspořádali druhý ročník Hošťálkovického Boccia turnaje.

Za školní rok 2022/2023 jsme realizovali 8 přednáškových dnů na základních školách a mateřských školách.

V lednu 2023 jsme realizovali první projektový den, který cílil na osvětu života se třemi druhy zdravotního handicapu.

V říjnu 2022 jsme uspořádali první ročník Hošťálkovického Boccia turnaje.

Za školní rok 2021/2022 jsme jsme realizovali 30 přednáškových dnů na základních školách a 8 přednáškových dnů na mateřských školách.


Od března do června jsme realizovali projekt ŽÍT NORMÁLNĚ v Dolní oblasti Vítkovice. Celkem jsme se setkali s 25 skupinami dětí a studentů.


V prosinci 2021 jsme naplnili projekt Život má mnoho podob v rámci MAS Hlučínsko.


Za školní rok 2020/2021 jsme navštívili 13 institucí a na nich realizovali 21 besed Život má mnoho podob.


V červnu 2021 jsme začali realizovat besedy Život má mnoho podob i na základních školách. Navštívili jsme tři základní školy na Odersku.


Na jaře 2021 jsme začali vytvářet projekt Mapujeme bariéry s cílem zmapování bariér v obcích a městech, která nás osloví.


Za školní rok 2019/2020 jsme navštívili 10 školek a na nich realizovali 25 přednášek.


V červnu 2019 jsme začali vytvářet projekt Život má mnoho podob, který jsme v říjnu téhož roku začali realizovat pod MAS Hlučínsko na mateřských školách.


Dne 14. září 2018 Ekvilibro pořádalo konferenci na téma Inkluze dnes a denně aneb dobré i špatné příklady z praxe.


Dne 15. června 2018 byl náš spolek zapsán do spolkového rejstříku.

Tím začala naše cesta…