Lidé

Mgr. Adam Kratochvíl – předseda spolku

„Nikdo není postižený, všichni jsme lidé a jen někteří jsou lidé s postižením.“

Medailonek
Narodil jsem se dne 22. září 1995 s onemocněním spinální svalová atrofie. Odmalička s rodinou žiji v Hošťálkovicích, městské části Ostravy.

Od mateřské školy jsem integrovaný mezi zdravé děti. Mateřskou školu, základní školu i celé gymnázium jsem absolvoval v Hlučíně, odkud pochází má maminka. Velmi důležitá byla v tomto období podpora, kterou jsem nalezl v mé rodině. Díky tomu jsem také mohl úspěšně vystudovat bakalářské studium v oboru sociální práce na Ostravské univerzitě a následně také navazující magisterské studium v oboru Evropská studia a veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha.

K mým koníčkům patří historie, společnost, filozofie a politika. Mám rád práci s lidmi. Rád poznávám nové lidi a tříbím si vzájemnou diskuzí názory.

Mým mottem je Nejsi v tom sám. Jsem přesvědčen, že společně se řeší problémy snáze. Při všem, co mě potkává mě doprovází velké štěstí na lidi. Moc si toho vážím. Rád bych své zkušenosti s integrací a mé znalosti ze studia využil k pomoci druhým. Myslím si, že vzájemným sdílením zkušeností a otevřenou diskusí lze předejít mnoha problémům.  Proto jsem založil Ekvilibro !!!


Mgr. Bc. Lukáš Volný – spoluzakladatel spolku

„Život přináší dost starostí a je příliš krátký na to, aby si ho lidé často zbytečně navzájem znepříjemňovali. Hledejme na sobě i na druhých především to dobré.“

Medailonek
Narodil jsem se 16. července 1975 v Ostravě. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Opavě, Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě.

Po studiu na střední škole jsem pracoval nejprve jako geodet u firmy Geometra. Od roku 2000 jsem nastoupil do Charity Hlučín, kde jsem pracoval na několika pozicích. V roce 2005 jsem se stal ředitelem této neziskové organizace a byl jsem jím až do roku 2017. Působil jsem jako předseda Sociální komise v Hlučíně, jako člen Programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko a v řadě dalších organizací spojených především se sociálními službami.

Od roku 2011 se věnuji také lektorské činosti zaměřené na kvalitu sociálních služeb, etiku a prevenci týrání, koučování a osobnostnímu rozvoji. Absolvoval jsem výcviky v systemické supervizi a koučování, mediaci a krizové intervenci. Od října 2019 jsem pracoval na pozici tajemníka MěÚ Kravaře. V roce 2022 jsem byl zvolen starostou ostravského městského obvodu Třebovice. Tuto pozici jsem musel začátkem roku 2023 z rodinných důvodů opustit. Zůstal jsem však v radě městského obvodu. V současnosti se nadále věnuji lektorování, koučování a poradenství. Jsem frekventantem sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku a v rámci katolické církve se připravuji na službu trvalého jáhna.

Jsem ženatý a mám dva syny. Z celé řady koníčků a zájmů převažuje četba, sport a hudba, především rock, metal a klasika.


Vojtěch Zajíček – člen spolku

„Problém s tímto světem je ten, že inteligentní lidé jsou plni pochybností, zatímco ti hloupí jsou plní sebejistoty.“

Charles Bukowski

Medailonek
Narodil jsem se 11.8. 1999 v Ostravě a již od narození žiji ve Velkých Albrechticích. Vystudoval jsem gymnázium v Ostravě. Během studia jsem také několik let působil jako trenér paralympijského sportu Boccia pro HSC Havířov, jeden rok jsem byl v jeho výkonném výboru. Po vystudování gymnázia jsem v roce 2019 začal pracovat jako koordinátor dobrovolníků v sociálně aktivizační službě BRÁNA, a také jako osobní asistent v sociální službě OASA, které fungují pod Centrem pro rodinu a sociální péči, z. s.

Právě absolvuji mediační výcvik, kurz pracovníka v sociálních službách a zároveň studuji psychologii na Ostravské univerzitě.

K mým koníčkům patří četba, sport, jízda na motorce a obzvláště hudba, kterou aktivně tvořím.


Eliška Kratochvílová – členka spolku

„Zhluboka se nadechni. Je to jen špatný den, nikoli špatný život.“

Johnny Depp

Medailonek
Narodila jsem se 24.10. 2001 v Novém Jičíně. Od narození žiju na okraji Ostravy v Hošťálkovicích. Vystudovala jsem pedagogické lyceum v Ostravě Mám zkušenost s péčí o svého bratra s pohybovým postižením a baví mě pomáhat druhým. Právě to bylo motivací najít si brigádu jako osobní asistent v sociální službě OASA, která funguje pod Centrem pro rodinu a sociální péči, z.s. Kde jsem absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a v Centru pracuji do teď.

V současnosti studuji Slezskou Univerzitu v Opavě obor speciální pedagogika.

Mezi mé koníčky patří kreativní tvorba, četba a sledování filmu. Rád trávím čas s přáteli a miluji práci s lidmi.