Naši patroni

Josef Toufar

14. července 1902 – 25. února 1950

P. Toufar byl odvážný, pracovitý a pravdivý člověk, který dokázal spojovat. Vážili si ho i lidé jiných vyznání a lidé v Boha nevěřící. Po své smrti však P. Toufar působí ještě více než za svého života. Stal se symbolem všech nevinných obětí komunistického režimu v naší zemi a zároveň mužem, který jedinečným a přitom pokorným životem přesáhl svou dobu. Chceme být v Ekvilibru pokorní a přitom inspirativní i odvážní.

O jeho životě
Narodil se 14. července 1902 v Arnolci u Polné. Teprve ve svých 26 letech mohl jít studovat gymnázium. Po studiu bohosloví byl 29. června 1940 v Hradci Králové vysvěcen na kněze. V letech 1940–1948 působil nejdříve jako kaplan a později jako farář v Zahrádce u Ledče n. Sázavou.

Po komunistickém puči 1948 byl na nátlak komunistického aparátu přeložen do Číhoště. Toto místo si sám zvolil, když již nebylo zbytí. Dne 11. prosince 1949 se při jeho kázání v číhošťském kostele několikrát pohnul oltářní křížek a zůstal vychýlen. Tím se roztočil kolotoč událostí a 28. ledna 1950 byl P. Toufar přímo z kostela unesen příslušníky STB a na příkaz komunistických špiček bezmála měsíc brutálně vyslýchán a nucen k falešnému přiznání a zradě kněžského slibu. Na následky mučení tento velký kněz a člověk 25. února 1950 zemřel. Tajně a pod falešným jménem byl pohřben v hromadném hrobě v Praze-Ďáblicích. Dnes již odpočívá v kostelíku v Číhošti.

Celý životopis

Blahoslavený Michal Rua

9. června 1837 – 6. dubna 1910

Michal Rua zasvětil svůj život práci s mládeží, a to zejména s tou na okraji společnosti. Také my chceme dávat naději a své síly těm, kteří to nemají v životě jednoduché. Chceme ukazovat, že čestné místo ve společnosti a přístup ke vzdělání není výsadou zdravých a úspěšných, ale všech lidí bez rozdílu.

O jeho životě
Blahoslavený Michael Rua byl spoluzakladatel a nástupce svatého Dona Bosca. Původně byl jedním z chlapců, které sv. Jan Bosco shromáždil ve své oratoři. Ve svých 23 letech byl vysvěcen na kněze. Významně se zasloužil o pokračování Boscova odkazu a také rozšířil řád Salesiánů do světa.

Heslem salesiánského řádu je latinské Da mihi animas, cetera tolle – česky Dej mi duše, ostatní si vezmi. Sv. Don Bosco jím chtěl vyjádřit, že chce Bohu pomoci spasit lidské duše (zejména zanedbaných chlapců z ulic, jimž se věnoval), a je ochoten pro tento cíl obětovat všechno, co má.

Celý životopis