Ekvilibro z. s.

Nejsi v tom sám…


Jsme parta lidí, která chce prostřednictvím osvětových aktivit řešit problémy v rámci školní inkluze a ne před nimi zavírat oči. Inkluze není sprosté slovo! Chceme hledat cesty k rovným příležitostem a předejít tak krizovým situacím.Na základě svých osobních zkušeností víme, že inkluzivní vzdělávání je jistotou pro pečující i samotné děti. Vzdělání vnímáme jako důležitý aspekt ve formování jedince a je pro nás podstatné vnímat možnosti každého ze zúčastněných. Respektovat jedince jako individualitu a jeho potřeby i v rámci oblasti vzdělávání. Chceme se také zaměřit na to, aby nedocházelo k vypjatým situacím a vzniku problémů v rámci školní inkluze. Chceme zajistit podporu a pomoc, jak rodinám, tak lidem, kteří se chtějí a mohou vzdělávat.


Buďte u toho s námi…