Ekvilibro z. s.

Nejsi v tom sám…


Jsme parta lidí, která chce prostřednictvím osvětových aktivit řešit problémy v rámci inkluze lidí se zdravotním postižením a ne před nimi zavírat oči, či je odsouvat na okraj. Inkluze pro nás není sprosté slovo!Naši hlavní činností jsou osvětové programy, kterými chceme bořit bariéry ve společnosti a tím stavět mosty mezi mezi lidmi s postižením a většinovou společností. Chceme hledat cesty k rovným příležitostem a předejít tak krizovým situacím. Myslíme si, že život může mít mnoho podob a každý si zaslouží šanci být pevnou součástí společnosti.


Buďte u toho s námi…