Hošťálkovický Boccia Turnaj

V roce 2022 jsme v rámci projektové výuky na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity společně se studentkami vytvořili projekt se záměrem realizovat Boccia turnaj v městském obvodu Hošťálkovice. Naším cílem bylo propojit místní složky napříč všemi generacemi a šířit povědomí o paralympijském sportu boccia. Důraz jsme kladli na aktivizaci seniorů, ke které nám boccia připadala ideální.

Dne 22. 10. 20ř22 jsme ve spolupráci s HSC Moravia a městským obvodem Hošťálkovice úspěšně zrealizovali I. Hošťálkovický Boccia Turnaj. Zúčastnilo se ho osm týmů z řad hošťálkovických spolků a složek, především seniorského věku. O doprovodný program se postaral spolek Fosanima, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzit a o občerstvení pak spolek Občané pro Hošťálkovice.

Dne 21. 10. 2023 proběhl II. Hošťálkovický Boccia Turnaj. V druhém ročníku jsme se zaměřili více na aktivizaci hošťálkovických seniorů. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů. Podařilo se nám navázat na spolupráci s HSC Moravia a obcí Hošťálkovice. Na akci jsme pozvali zástupkyni Justu a Nahrinu s ukázkou produktů přírodní kosmetiky a stravovacích doplňků. Dále přijela sociální služba Mens Sana, která přivezla výrobky ze své dílny. O občerstvení se postaral spolek Občané pro Hošťálkovice společně s hošťálkovickým klubem seniorů.

Další ročník turnaje plánujeme opět na podzim roku 2024 a chceme se zaměřit na aktivizaci občanů seniorského věku napříč regiony.


Fotogalerie I. Hošťálkovický Boccia Turnaj

Fotogalerie II. Hošťálkovický Boccia Turnaj