Hošťálkovický Boccia Turnaj

V roce 2022 jsme v rámci projektové výuky na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity společně se studentkami vytvořili projekt se záměrem realizovat Boccia turnaj v městském obvodu Hošťálkovice. Naším cílem bylo propojit místní složky napříč všemi generacemi a šířit povědomí o paralympijském sportu boccia. Důraz jsme kladli na aktivizaci seniorů, ke které nám boccia připadala ideální.

Dne 22. 10. 2022 jsme ve spolupráci s HSC Moravia a městským obvodem Hošťálkovice turnaj úspěšně zrealizovali. Zúčastnilo se ho osm týmů po 3-4 členech z řad hošťálkovických spolků a složek, především seniorského věku. O doprovodný program se postaral spolek Fosanima, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzit a o občerstvení pak spolek Občané pro Hošťálkovice.

Další ročník turnaje plánujeme opět na podzim roku 2023 a chceme se více zaměřit na aktivizaci občanů seniorského věku. Rádi bychom tuto akci posunuli zase dále a zaměřili se na doprovodný program. Věříme, že se nám podaří vytvořit tradiční hošťálkovickou akci, která bude nejen pro seniory velkou událostí.


Fotogalerie I. Hošťálkovický Boccia Turnaj


Videa od HSC Moravia Vyboccuji z řady:

Boccia: úvod do seriálu

Boccia: Základní pravidla