Mapujeme bariéry

Projekt Mapujeme bariéry má za cíl zmapování bariér v obcích a městech, která nás osloví. Cílem je vytvořit mapový podklad se slovním popisem a fotografickou dokumentací, která pomůže s identifikací bariér v konkrétní obci či městě. Tím chceme dopomoci ke zpřístupnění vybraných lokalit lidem s pohybovým postižením. Motivací projektu je aktivním způsobem přispět k odstraňování bariér.