Školní rok 2021/2022

ZŠ Komenského Odry (18. 2. 2022)

Dnes jsme opět navštívili Základní školu Komenského v Odrách. Vyrazili jsem tam brzo ráno a stihli se nasnídat na benzině. Pak už jsme vyrazili na školu kde nás čekaly dvě skupiny třeťáků. Potěšila nás spousta otázek děti a zpětná vazba paní učitelek. Děkujeme, že v tom nejsme sami.


ZŠ Hlučín Hornická (17. 2. 2022)

Dnešní dopoledne patřilo základní škole Hornická Hlučín. Beseda proběhla v hudebně, ta byla přístupná i na elektrickém vozíku, protože nám připravili mobilní nájezd. Čekaly nás dvě skupiny dětí. Děti byly zvídavé a beseda se nesla ve znamení spousty dotazů. Děkujeme za vřelé přijetí! Velkou radost máme z pozitivní vazby dětí a paní učitelek – cítili jsme, že v tom nejsme sami.


Zac si hraje v Strahovicích (25. 1. 2022)

Po realizaci Život má mnoho podob jsme paním učitelkám v Mateřské škole Strahovice předali knížku Zac si hraje. Máme radost, že je přijali s nadšením a vyslechli si pár informací k ní. Nabídli jsme případnou konzultaci v budoucnu. Máme radost, že si Zac hraje v další školce. Smáci v tom nejsou sami a jedeme dál!


Zac si hraje v Šilheřovicích (25. 1. 2022)

Dnes jsme předali knížku Zac si hraje do školky Šilheřovicích. Věříme, že bude paním učitelkám užitečnou pomůckou, jak s dětmi otevřít téma života s postižení. Těší nás zájem o tuto knížku a dává nám pocit, že v tom nejsme sami.


MŠ Strahovice (25. 1. 2022)

Dnešní dopoledne patřilo mateřské škole ve Strahovicích. Druhá školka v tomto roce se nesla pohodovou atmosférou. Čekala nás smíšená třída předškoláků a menších dětí. Děti nejvíce bavila hra boccia. Na konci s námi paní učitelky sdíleli zpětnou vazbu k besedě. Děkujeme, že v tom nejsme sami.


MŠ Šilheřovice (24. 1. 2022)

Dnes ráno jsme vyrazili na mateřskou školu do Šilheřovic. Byla to naše první školka v roce 2022. Čekala nás skupina předškoláku. Děti byly moc šikovné a nejvíce je bavila jízda na vozíku a hra boccia. Potěšila nás pozitivní zpětná vazba paní učitelek. Děkujeme za příjemné dopoledne – JEDEME DÁL.