Školní rok 2021/2022

Žít normálně (10. 3. 2022)

Dnes se Adam a Lukáš realizovali první besedu ŽÍT NORMÁLNĚ v Dolní oblasti Vítkovice. Máme velkou radost z toho, že se rozjíždí další projekt, který šíří osvětu o životě s postižením. Je to pro nás velká výzva a jedeme dál! Děkujeme za to, že v tom nejsme sami.


ZŠ Děhylov a Dobroslavice (7. 3. 2022)

Dnes jsme navštívili základní školu v Děhylově a Dobroslavicích. Na každé nás čekala smíšená skupina dětí. Dnes jsme našimi posluchači celý první stupeň – smíšené skupiny nám přinesly další novou zkušenost. Nejvíce děti zaujala jízda na vozíku. Dokonce se jim podařilo mechanický vozík rozložit – což nestává bez nápovědy často. Velkou radost nám udělala zpětná vazba paní učitelek. Jedeme dál a nejsme v tom sami.


ZŠ Hlučín Rovniny (4. 3. 2022)

Dnešní patřilo Základní škole Hlučín Rovniny. Beseda se nesla ve znamení Adamova návratu na základku, kde chodil 7 let. Čekaly na nás dvě skupiny páťáků. Největší máme radost ze zpětné vazby dětí, kdy děti ocenily, že měly možnost seznámit se životem na vozíku. Věříme, že na Rovninách nejsme naposledy – JEDEME DÁL! Děkujeme za příjemné dopoledne. Nejsme v tom sami!


ZŠ Darkovice (3. 3. 2022)

Dnes jsme vraceli na základní školu do Darkovic. Tam nás čekaly další dvě skupiny dětí, tentokrát 2. a 3. třída. Děti nás zasypaly svými otázkami a beseda probíhala i o přestávce. Nejvíce je zaujaly vozíky. Na mechanickém si mohly vyzkoušet zdolat i schody. Bylo to moc fajn dopoledne a odjížděly jsme příjemně unavení s pocitem, že děláme práci se smyslem. Jedeme dál a nejsme v tom sami.


ZŠ Darkovice (2. 3. 2022)

Dnešní dopoledne jsme strávili na základní škole v Darkovicích. Tamnější základní škola se nachází v nové budově, která je zcela bezbariér a tak jsme museli vytáhnout vlastní překážku v podobě práhu. Čekaly nás tam dvě skupiny dětí. Nejvíce děti zaujaly kompenzační pomůcky a jízda na vozíku. Těšíme se na zítřek kdy se do Darkovic vracíme a čekají nás další dvě skupiny dětí. Děkujeme za příjemné dopoledne, kdy jsme se necítili sami.