Školní rok 2021/2022

Mapujeme bariéry Kravaře (9. 8. 2021)

V pátek odpoledne se Adam s Lukášem vrhli do mapování bariér v Kravařích.

Prošli jsme ulice Náměstí a Petra z Kravař, podívali jsme na hřbitov a okolí městského úřadu. Vše jsme zaznačili do mapového plánu, ty v následující dnech budeme popisovat.

JEDEME DÁL…


Mapujeme bariéry Hošťálkovice (15. 7. 2021)

Dnešní den patřil mapování Hošťálkovic. Pustili jsme se na mapování zastávek a parkovišť – vše zaměřeno a zaznačeno do formulářů a jedeme dál!


Ohlédnutí za školním rokem (11. 7. 2021)

Za školní rok 2019/2020 jsme navštívili 13 institucí a na nich realizovali 21 besed Život má mnoho podob.

“Za proběhlým školním rokem se ohlížím s velkou vděčností za to, že jsme náš projekt posunuli dále. Také jsem rád za každé setkání na školách a školkách. V neposlední řadě pak všem díky kterým mohu projekt realizovat. Nejsem v tom sám!”

Děkujeme za každé setkání a těšíme se na další školní rok.


Den plný schůzek (8. 7. 2021)

Dopoledne se Adam setkal s Hankou Paverovou z MAS Hlučínsko. Hlavním tématem byla budoucnost Život má mnoho podob na Hlučínsku. Těšíme se na další školní rok!

Odpoledne se v Porubě Adam setkal s Kamilou Salomonovou, která má zrakové postižení. Přinesla kompenzační pomůcky, které ji pomáhají zvládat každodenní činnosti. Těšíme se na další setkání a spolupráci.

Jedeme dál přátelé a nejsme v tom sami.