Školní rok 2020/2021

Mateřská škola ZDRAVÍ s.r.o. (2.6.2021)

Dnes jsme navštívili Zdravou školku.

Byla to naše první ostravská školka. Měli jsme menší skupinku dětí a beseda probíhala na zahradě, mohli jsme tak ukázat speciálně upravené auto.

Jako dárek jsme od paní ředitelky dostali Slovo na cestu. Děkujeme za dárek, který nám zůstane a těšíme se na další spolupráci.


Mezinárodní den dětí (1.6.2021)

„Během realizace projektu Život má mnoho podob jsem si vyzkoušel, jaké je to s dětmi pracovat a něco jim předat. Každou další školkou si uvědomuji, jak je tato práce důležitá. Myslím si, že každý podnět, který děti dostanou je vkladem do budoucí generace dospělých. Děti potřebují naši péči, podporu a výchovu. Tato investice může přispět k tomu, aby naše společnost byla sebe vědomá a dovedla respektovat odlišnost. Já jsem vděčný, že k tomu mohu přispět a děkuji za to!“

Všem dětem chceme popřát ať si svůj den užijí.


Návrat do normálu (31.5.2021)

Při poslední květnové neděli Adam bilancoval uběhlý měsíc:
„V květnu se nám podařilo vytvořit výstup z mapování bariér na zámku v Kravařích. Věříme, že bude cenným materiálem v rozvoji města. Jsem rád, že se s postupným rozvolňování kovidových opatření vracíme s projektem Život má mnoho podob na mateřské školky. Potěšil mě zájem ze strany školek – zaplnili nám všechny termíny, které jsme měli k dispozici. Mám velkou radost z toho, jak je projekt vnímán u dětí. Nejsilnější zážitkem bylo, když se s námi děti v Kobeřicích spontánně loučili písničkou. Dojalo mě to a byla to pro mě ta největší odměna. Těším se na červen, který bude ve znamení projektu Život má mnoho podob.“

Děkujeme všem za podporu, že v tom nejsme sami!


MŠ Kobeřice (27.5.2021)

Dnes jsme znovu navštívili školku v Kobeřicích.

Čekala nás skupina předškoláků. Děti byly šikovné nejvíce je zajímal vozík a bavili se taky u hry Boccia. Byla to naše poslední květnová školka.

Děkujeme za společně strávený čas – NEJSME V TOM SAMI.