Školní rok 2019/2020

MŠ Kravaře

Poslední lednová školka se se mimořádně vyvedla. Čekali nás předškoláci, kteří byli moc šikovní a rozpovídali se tak, že jsme si 20 minut povídali o tom jak se žije lidem na vozíčku. Co prožívají, jaké překážky jsou třeba překonávat. Ptali se na opravu vozíčku, na cestování a jedna holčička vzpomněla i důchod. Zkrátka zvídavé dotazy šikovných dětí.
Děkujeme, že v tom nejsme sami…


Ve Velkých Hošticích

Dnešní dopoledne (28. ledna) patřilo dětem v Mateřské škole ve Velkých Hošticích, kde jsme pokračovali v ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB.

Čekaly nás opět dvě skupiny dětí – předškoláci a pak děti ve věku 3-5 let. Ve Velkých Hošticích nás srdečně přijali a atmosféra byla úžasná. Děti byly moc šikovné a měly i zvídavé dotazy. Paní učitelky se zapojily do aktivit a na konci nám daly tolik potřebnou zpětnou – DĚKUJEME.


Život měl mnoho podob i v Píšti

V pátek 24. 1. 2020 jsme pokračovali v projektu Život má mnoho podob. Tentokrát na MŠ na ulici Školní v Píšti.

Dnes nás čekaly dvě skupiny dětí – předškoláci a pak děti ve věku 3-5 let. Jsme rádi, že děti a učitele program zaujal. Letošní první školka se vydařila. Děkujeme a jedeme dál…

Setkání s náměstkyní primátora Ostravy

Setkání s náměstkyní primátora

Ve středu 22. ledna 2020 se náš předseda Adam T. Kratochvíl zúčastnil schůzky s Andreou Hoffmannovou, náměstkyní primátora města Ostravy na odboru školství a sportu. Cílem jednání bylo představit náš spolek a navázat spolupráci. 

Představili jsme naši vizi, která je postavena především na informovanosti o inkluzi lidí s tělesným postižením a možnostech podpory a pomoci nejen lidem s tělesným postižením, ale také pečujícím. Chceme rovněž podporovat osvětu v rámci celého vzdělávacího systému. 

Prezentovali jsme již započatou dobrou praxi na Hlučínsku, kde se realizujeme projekt „ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB“ v mateřských školách. Projekt je součástí Místního akčního plánu na Hlučínsku. Zaměřuje se především na témata, jako jsou úskalí, která přináší život s postižením, inkluze, podpora a pomoc od intaktních spolužáků a pedagogů, odstraňování bariér, práce s předsudky a pomluvami, osobní asistence. Jsme rádi, že paní náměstkyni zaujala naše činnost a došli jsme ke shodě, že podpora prevence v rámci inkluze je důležitá. Děkujeme za setkání a těšíme se na další spolupráci.